Podwozie


Rama

Rama motocykla jako zasadniczy element nośny, przejmujący w czasie jazdy ciężar wbudowanych w nią zespołów i kierownicy musi posiadać szczególną wytrzymałość. W tym celu jest ona wykonana jako rama podwójna o kształcie zamkniętym, z szeroko rozstawionych belek prasowanych z blachy stalowej w kształcie korytek. W części przedniej belki są przyspawane do główki, w której osadzone są widełki przednie. Część tylna ramy tworzy kratownicę służącą jako podstawa do umocowania siodła kierowcy i pasażera, a jednocześnie stanowi wysięgnik, o który opierają się elementy resorujące tylnego koła.

W celu należytego usztywnienia, belki ramy połączone są w części dolnej dwiema poprzeczkami, służącymi do zamocowania silnika.

Przednie belki ramy, jako najbardziej narażone na przenoszenie naprężeń o zmiennych kierunkach, mają profil rozszerzający się ku górze, co zapewnia im dużą odporność na pękanie.

Do główki ramy jest przynitowana tabliczka firmowa, zawierająca dane potrzebne do umieszczenia w dowodzie rejestracyjnym motocykla : model, rok budowy, nr ramy, nr silnika, pojemność skokowa, moc w KM, ciężar oraz wytwórnię.

Przedni widelec teleskopowy

Motocykl WFM posiada widelec przedni teleskopowy. Konstrukcja jego przy ogromnej prostocie zapewnia mu dużą wytrzymałość dobre trzymanie się drogi motocykla i dobre resorowanie, a co za tym idzie wygodną i nie męczącą kierowcy jazdę.

Każdy teleskop składa się z trzech zasadniczych części : zewnętrznej goleni, nogi ruchomej i sprężyny. Goleń jest zwinięta z blachy stalowej, zgrzewanej elektrycznie wzdłuż tylnej krawędzi.

Na krawędzi tej, w części rozszerzonej jest przyspawana trójkątna nakładka wzmacniająca. Krawędź tylna stanowi żebro usztywniające goleń w płaszczyźnie podłużnej i wzmacniające jej wytrzymałość przy zachowaniu lekkości.

Dolny otwór goleni jest wywinięty lejkowato na zewnętrz, co ułatwia montaż części ruchomej oraz zabezpiecza osłonę gumową przed zasunięciem się z goleni.

Otwór górny jest zamknięty przyspawaną nakładką blaszaną, posiadającą dwa otwory : przez jeden przechodzi śruba uchwytu sprężyny, przez drugi śruba uchwytu kierownicy.

Wewnątrz goleni przesuwa się część ruchoma teleskopu, czyli noga dolna. Jest ona również zwinięta z blachy i zgrzewana wzdłuż tylnej krawędzi, tworzącej żebro wzmacniające. W dolnej części ma nałożoną obejmę, zakończoną skrzydełkiem z dwoma otworami. W przedniej części obejmy jest przyspawana tulejka pozioma, przez którą przechodzi oś koła. Otwór dolny nogi teleskopu jest zamknięty zaślepką.

Dla umożliwienia przesuwania się nogi teleskopu wewnątrz goleni, w górnej części noga jest zaopatrzona w dwie panewki odlane mimośrodowo ze stopu aluminiowego.
Jako element resorujący teleskopu, służy sprężyna złożona z dwóch części : dolnej twardszej i górnej dłuższej i bardziej miękkiej. Oba odcinki są nakręcone na gwintowane końce łącznika środkowego, służącego również do prowadzenia sprężyny wewnątrz nogi teleskopu. Zastosowanie dwóch sprężyn o różnej twardości pozwala na uzyskanie lepszego, bardziej elastycznego resorowania przy średnich szybkościach i zabezpiecza przed dobijaniem na złej drodze przy dużych szybkościach. W górny koniec sprężyny jest wkręcony uchwyt zakończony śrubą z nakrętką, która mocuje sprężynę w półce teleskopu. Dolny koniec sprężyny jest unieruchomiony przez wkręcanie jednego zwoju sprężyny poza kołek stalowy, przechodzący w poprzek nogi teleskopu w dolnej części.

Oba teleskopy widelca są połączone równolegle za pomocą dwóch półek, dolnej i górnej

Półka dolna, stanowiąca podstawę sworznia kierownicy, posiada w przedniej części zgrubienie, przez które przechodzi śruba ściskająca golenie widelca.

Półka górna, łącząca golenie u góry, jest prasowana z blachy stalowej, z zawiniętą ku dołowi krawędzią, stanowiącą usztywnienie półki w płaszczyźnie poziomej.

Obie golenie są oparte o półką górną od dołu i przykręcone do niej śrubą uchwytu sprężyny ( z nakrętką od góry ) i śrubą uchwytu kierownicy ( z nakrętką od dołu ).

Przez otwór środkowy półki górnej przechodzi sworzeń kierownicy. Półka jest zaciśnięta na sworzniu między nakrętką koronową od spodu a nakrętką kołpakową od góry.

Kierownica

Kierownica wykonana z rury stalowej o średnicy 22 mm jest przymocowana do górnej półki za pomocą uchwytów ściąganych śrubami. Tego rodzaju umocowanie pozwala na ustawienie jej rękojeści w położeniu najwygodniejszym dla kierowcy.

Znajdujące się na kierownicy rękojeści i dźwignie są rozmieszczone według ustalonego układu międzynarodowego, tj. prawa rękojeść służy do gazu, lewa dźwignia do sprzęgła, prawa dźwignia do hamulca ręcznego koła przedniego. Uchwyty dźwigni stanowią całość z rurą kierownicy, co nadaje jej płynny, opływowy kształt oraz zabezpiecza pewność połączenia.

Rączka pokrętna do gazu - jest typu „nawojowego". System ten jest znacznie prostszy od typu „ślimakowego", a przez to pewniejszy w działaniu. Do połączenia rękojeści z gaźnikiem są użyte cięgła, tzw. przewody Bowdena.

Resorowanie tylnego koła

W odróżnieniu od poprzednich modeli motocykl WFM M06 posiada oba koła resorowane. Koło tylne umocowane jest w poziomym wahaczu podpartym na dwóch amortyzatorach sprężynowych. System ten umożliwia dużą elastyczność jazdy przy jednoczesnej stateczności poprzecznej na zakrętach.

Wahacz tylny wykonany z blachy stalowej o przekroju korytkowym zamkniętym, jest umocowany wahliwe na sworzniu poprzecznym ramy i ułożyskowany na tulejach z masy plastycznej. Jako elementy resorujące służą dwa amortyzatory sprężynowe z olejowym tłumieniem wahań.

Amortyzator składa się z cylindra roboczego, wewnątrz którego przesuwa się tłok trzona. Jako element resorujący służy sprężyna śrubowa oparta dołem o dno szklanki dolnej, a górna o miseczkę zabezpieczającą szklanki górnej ( zewnętrznej ).

Dla zapewnienia prostoliniowego prowadzenia trzona cylinder roboczy posiada drugą tuleję aluminiową opierającą się o nakrętkę cylindra u góry. W celu tłumienia zbyt gwałtownych wahań amortyzatora cylinder jest umieszczony w zbiorniku oleju, z którym połączony jest dwoma otworkami.

Przy uginaniu się sprężyny amortyzatora tłok wyciska z cylindra olej do otaczającego go zbiornika przez otworki, przez które olej przechodzi z powrotem do górnej części cylindra ponad tłokiem.

Przy rozprężaniu następuje zjawisko odwrotne: podnoszący się tłok wypycha przez otworki olej z cylindra do zbiornika, a stąd jest on zasysany do cylindra pod tłok.

Otwory przez które jest przepychany olej są niewielkiej średnicy, co zapewnia płynność amortyzacji na wskutek wzrostu oporów przepływu przy szybkich zmianach obciążenia.

Ażeby zabezpieczyć tłok od uderzenia o dno cylindra przy bardzo silnych ugięciach, niższy otworek umieszczony jest nieco wyżej od dna cylindra, dzięki czemu tworzy się pomiędzy tłokiem a dnem cylindra poduszka olejowa.

Śruby łączące amortyzator z wahaczem i ramą motocykla posiadają tulejki z elastycznej gumy wciśniętej w osłony metalowe. Zapewnia to długotrwałą pracę złącza bez potrzeby smarowania i bez obawy powiększenia się luzów między sworzniem a tulejką.

Koła

Koła szprychowe mają obręcze o średnicy 19 cali i szerokości 1,7" ( 43 mm ); obręcze są zwijane z taśmy stalowej spawanej na końcach elektrycznie. Profil obręczy jest wgłębiony. Obręcze są chromowane lub cynkowane.

Każde koło posiada 36 szprych o średnicy 3,1 mm pokrytych galwaniczną powłoką antykorozyjną. Nakrętki szprych są mosiężne, chromowane. Szprych są dwóch długości. Krótsze 185 mm łączą obręcz z bębnem hamulca, dłuższe 220 mm - z kołnierzem piasty. Szprychy powinny być tak naciągnięte, aby posiadały naprężenie wstępne uniemożliwiające uginanie się szprych przy obrotach koła.

Piasty kół są wykonane z rury stalowej, na którą są wciśnięte i przyspawane kołnierze z otworami na szprychy.

Wewnątrz piasty przedniej znajduje się oś koła osadzona na stałe na dwóch łożyskach kulkowych, zabezpieczonych od kurzu uszczelkami filcowymi.

Koło tylne może być wyjmowane z ramy bez rozłączania łańcucha napędowego. W tym celu piasta jego jest dzielona na dwie części: bęben hamulcowy z przynitowanym wieńcem łańcuchowym posiada oddzielne łożysko kulkowe obracające się na krótkiej głowicy osi tylnej. Właściwa piasta osadzona jest na dwóch łożyskach, przez które przechodzi oś wkręcona w głowicę. Piasta jest połączona z bębnem przy pomocy 5 kołków - zabieraków wchodzących w otwory w kołnierzu piasty. Po wyciągnięciu osi i usunięciu napędu szybkościomierza koło można wyjąć z wahacza, pozostawiając bęben hamulcowy z łańcuchem w ramie.

Hamulce

Do zatrzymania motocykla służą hamulce typu szczękowego osadzone na kołach. W bębnie hamulcowym o średnicy 125 mm obracającym się wraz z kołem są umieszczone szczęki na nieruchomej obsadzie hamulca. Okładziny typu „Ferodo" odznaczają się dobrymi właściwościami ciernymi i zapewniają przez to dużą siłę hamowania.

Szczęki są umocowane na obsadzie hamulca; jednym końcem opierają się one o nieruchomy czop, drugim - o rozpieracz, tworząc w ten sposób pierścień o średnicy mniejszej niż średnica bębna. Do utrzymania szczęk w położeniu ściśniętym są one spięte dwoma sprężynami wewnętrznymi; sprężyna agrafkowa, nałożona zewnątrz obsady na rozpieraczu zapewnia powrót jego do położenia powrotnego.

Hamowanie następuje po obróceniu dzwigni rozpieracza, który rozsuwając szczęki powoduje docisk szczęk do wewnętrznej powierzchni bębna hamulcowego. Tarcie wytworzone w ten sposób hamuje obroty bębna, a przez to koła motocykla. Ażeby obrót bębna nie pociągał za sobą szczęk razem z obsadą, posiada ono ramię ustalające, które opiera się o kołek umocowany wewnątrz prawego ramienia wahacza.

Pedał hamulca tylniego jest umocowany na ramie pod prawym podnóżkiem kierowcy. Cięgło pedału jest połączone z dźwignią hamulca tylnego za pomocą okrągłego klocka oraz nakrętki radełkowanej, regulującej długość cięgła.

Ogumienie i błotniki

Ogumienie kół motocyklowych składa się z dętki, do której pompuje się powietrze i opony służącej do ochrony dętki.

Dętka
jest wykonana z miękkiej gumy i posiada zawór, uniemożliwiający wprowadzenie powietrza do wnętrza dętki, a nie dopuszczający do jego uchodzenia na zewnątrz.

W celu zabezpieczenia dętki od zetknięcia się z główkami nakrętek szprych, wystających wewnątrz obręczy, które mogłyby uszkodzić dętkę, na obręcz jest nałożona taśma gumowa, tzw. ochraniacz.

Opony o wymiarach 3.00 x 19" składają się z osnowy, tj. nagumowanych sznurków ułożonych w kilka krzyżujących się warstw pokrytych specjalnie wulkanizowaną gumą. Obrzeże opon jest sztywne i całkowicie nierciągliwe wskutek wpuszczonego wewnątrz drutu stalowego. Wymiary opon 3.00 x 19" oznaczają, że opona ma 3" szerokości i wysokości, a średnicę wewnętrzną 19", tj. odpowiadającą średnicy obręczy koła.

Błotniki służą do ochrony kierowcy przed wodą i błotem odrzucanym z obwodu opony podczas jazdy. Błotnik przedni jest przymocowany na trzech wspornikach do dolnej ruchomej części widełek co zapewnia niezmierną odległość między błotnikiem a oponę koła. Błotnik tylny jest przymocowany do ramy.

Łańcuch napędowy

Łańcuch napędowy 1/2" x 7,75 mm przenosi napęd z koła łańcuchowego skrzynki biegów na wieniec zębaty koła tylnego. Łańcuch wykonany jest z ogniw z blachy stalowej, połączonych w dwa rzędy za pomocą sworzni z tulejkami, na których są nasadzone rolki stalowe zmniejszające tarcie łańcucha o zęby kół łańcuchowych.

Łańcuch jest okryty ( w górnej części ) osłoną blaszaną dzieloną: przednia część nieruchoma jest przykręcona do kadłuba silnika, tylna dłuższa - do ramienia wahacza.

Zbiornik paliwa

Zbiornik paliwa o pojemności około 13,5 litra jest wykonany z blachy z dwóch połówek spawanych ze sobą. Do przymocowania go do ramy służy śruba centralna. Zbiornik nie opiera się bezpośrednio o ramę, lecz leży na podłożonych podkładkach gumowych.

Pokrywa wlewu na mały otworek łączący wnętrze zbiornika z atmosferą. Szczelność zamknięcia jest zapewniona przez uszczelkę gumową wciśniętą do korpusu pokrywy. Pokrywa uzupełniona jest kubkiem, który jest miarką na olej o pojemności 0,125 litra.

Kranik paliwa suwakowy ma dwie uszczelki korkowe dociskane do niego płaszczyzną korpusu. Regulacja docisku zależy od grubości podkładki fibrowej, ułożonej między korpusem a rdzeniem kranika. Otwarcie kranika polega na dociśnięciu suwaka z literą O.


Szybkościomierz i licznik kilometrów

Motocykl M06 w wersji najnowszej posiada szybkościomierz wraz z licznikiem kilometrów. Szybkościomierz ten umieszczony jest w górnej półce przednich teleskopów. Szybkościomierz osiada skalę szybkości do 100 km / godz. licznik jest do 99 999 km. Skala licznika oświetlona jest żarówką 6 V 0,6 W czerpiącą prąd z akumulatora. Szybkościomierz jest napędzany z piasty tylnego koła za pomocą wałka giętkiego.


Powrót na stronę WFM M06