Garaż Motocyklowy

Klub Wynalazców - Młody Technik 9/64

Poruszony w majowym numerze "Młodego technika", na łamach naszego kącika Klubu Wynalazców, problem budowy miniaturowych, tanich i prostych garaży, lub mówiąc ściślej, schowków na motocykle, wywołał żywą reakcję ze strony członków Klubu. Istotnie problem jest poważny i z całą pewnością warto mu poświęcić chwilę uwagi. Rosnąca w szybkim tempie motoryzacja kraju, możliwa dzięki posiadaniu własnych krajowych fabryk samochodów i motocykli, stwarza cały szereg zagadnień , nad ktrórymi „łamią sobie głowy" specjaliści z różnych dziedzin. Jedno z nich, na pewno nie najważniejsze w skali krajowej , lecz za to żywo interesujące każdego posiadacza motocykla , postaramy się rozwiązać we własnym zakresie. Czy z powodzeniem? Myślę, że tak.

Garaż MotocyklowyMotocykl jest dziś powszechnie dostępnym, dzięki istniejącemu systemowi sprzedaży ratalnej, środkiem komunikacji, a cztery krajowe fabryki motocyklowe dostarczaja na rynek pod dostatkiem WFM-ek, SHL-ek, WSK i Junaków. Stosownie do wymagań, gustów i środków materialnych miłośników motoryzacji. Projekt miniaturowego garażu motocyklowego, który za chwilę bedziemy omawiać, nie może być, niestety wykorzystany przez wszystkich posiadaczy motocykli. Aby móc postawić choćby niewielki garaż, trzeba dysponować pewnym terenem , a zatem trzeba być mieszkańcem domku jednorodzinnego, z niewielkim ogródkiem, zamieszkiwać w dzielnicach podmiejskich o stosunkowo luźnej zabudowei lub mieszkać poza miastem. Jednym słowem - w pobliżu domu musi istnieć pewna, choćby niewielka nawet przestrzeń, którą można by wykorzystać do budowy garażu. Jeżeli ten pierwszy i zasadniczy warunek będzie spełniony, reszta nie powinna nastręczać poważniejszych trudności. Zatem zakładając , że jest motocykl potrzebujący „dachu nad głową" , jest teren i są chęci - przystępujemy do budowy garażu.

Zgodnie z warunkami zadania, garaż powinien być możliwie mały, dostosowany do wymiarów Junaka lub WFM-ki, tani a wiec zbudowany z łatwo dostępnych materiałów, i konstrukcyjnie prosty, nietrudny do wykonania, oraz w pewnej mierze przenośny, tzn. Bez fundamentów.Funkcjonalnie garaż musi zabezpieczać przed wpływami atmosferycznymi i przed kradzieżą.

Garaż Motocyklowy Spośród wszystkich nadesłanych projektów najlepszy jest projekt kol Andrzeja Sosnowskiego z Zamościa.(rys.1) Garaż ma konstrukcję szkieletową, wykonaną z beleczek 20x30mm, pokrytych sklejką loub płytą pilśniową. Podłoga z desek wzmocnionych poprzecznie beleczkami. Jak widać z rysunku, zespól ścianek: górnej, przedniej i bocznej, związanych sztywno w jedną całość i połączonych zawiasami z tylną nieruchomą ścianką garażu można podnieść do góry uzyskując w ten sposób łatwy dostęp do motocykla oraz możliwość stosunkowo łatwego wyprowadzenia go lub wprowadzenia do garażu. Scianka gorna wraz z połączoną z nią ścianką przednią tworzą po podniesieniu rodzaj dachu-okapu, co nie jest bez znaczenia dla właściciela motocykla w przypadku konieczności wykonania jakichkolwiek prac o charakterze remontoeo-konserwacyjnym podczas deszczowej pogody. Należy dodać, że powierzchnię dachu można wydatnie zwiększyć przy pomocy płóciennego daszku rozpiętego pomiędzy dwiema metalowymi rurkami lub drewnianymi drążkami osadzonymi w gniazdach utworzonych przez blaszane płaskowniki wygięte w kształt greckiej litery omega W i przytwierdzone śrubami do czołowej beleczki wzmacniającej przednią ściankę.(rys.2) Przed zamknięciem garażu rurki należy wyjąć z gniazd i włożyć je z przeciwnej strony tak, aby powierzchnia płótna pokryła wewnętrzną stronę przedniej ścianki.

Pewną wadą tego rozwiązania, o ktrej z resztą wspomina nam sam autor projektu , jest związane ścianki bocznej zze ściankami górną i przednią. Wprawdzie uzyskuje się w ten sposób większą sztywność podnoszonej pokrywy, jednak zwiksza się przez to jej ciężar, a ponadto, co najważniejsze, utrudnia to wyprowadzenie i wprowadzenie motocykla, zmuszając kierowcę do głębokiego skłonu w chwili przeprowadzania pojazdu pod krawedzią bocznej ścianki.

Garaż MotocyklowyNiezależnie od tego rozwiązania oznaczonego jako wersja A, autor projrktu zaproponował jeszcze wersję B przedstawioną na rys.3. Różni się ona od poprzedniej wersji tym, że ścianka boczna przymocowana została na zawiasach do ścianki tylnej, dzięki czemu można ją otwierac w bok, zyskując w ten sposób na wygodzie wprowadzania i wyprowadzania motocykla.. Dla dobrego związania ruchomej , górnej pokrywy z nieruchomą dolną częścią garażu autor projrktu przewidział metalowe ceowniki przytwierdzone śrubami lub wkrętami do czolowych beleczek szkieletu ścian bocznych. (rys.4) W ceowniki te powinny wchodzić przy opuszczeniu pokrywy beleczki boczne przedniej ścianki. Osobiście sądze, że znacznie lepiej byłoby zastosować większą ilość takich ceowników, np. po 3 lub 4 na każdej beleczce (pionowej) ścianek bocznych, a ponadto po 2 lub 3 ceowniki na górnych beleczkach tych ścianek. Najlepiej byłoby naturalnie całe krawędzie górne i przednie ścianek bocznych zaopatrzyć w ceownikowe rynienki wykonane z blachy stalowej, jednak tak długie ceowniki byłyby trudne do wykonania w domowych warunkach.

Garaż MotocyklowyW przypadku wytypowania do budowy wersji B omawianego projektu należy zwrócić baczną uwagę na połączenie ścianek górnej i przedniej, którego sztywność została bardzo zmniejszona skutkiem odłączenia wiążącej ścianki bocznej. Njalepiej połączenie to wzmocnić przytwierdzając do beleczek krawędzi bocznych ścianki górnej i przedniej trójkątne deseczki węgłowe. (rys.5) Wymiary gabarytowe garażu należy ustalić biorąc pod uwagę: wysokość motocykla i wzrost jego właściciela. (rys.7) Powierzchnię zewnętrzne , jak i wewnętrzne należy zabezpieczyć przed działaniem wpływów atmosferycznych pokrywając je kilkoma warstwami lakieru wodoodpornego, najlepiej odpornego także na działanie benzyny.

Autor projektu zapomniał, bądź też nie przewidział pewnej drobnej, a jednak bardzo ważnej rzeczy: wentylacji garażu. Wentylacja wnętrza jest w tym przypadku niezbędna, bowiem bez niej para wodna znajdująca się w powietrzu wypełniającym garaż po ciepłym, lecz wilgotnym dniu będzie się wieczorem i w nocy skraplać na metalowych częściach motocykla, powodując ich korozję. Dla zapewnienia prawidłowej wentylacji pomieszczenia najlepiej będzie pozostawić niewielkie szczeliny pomiędzy deskami podłogi oraz nawiercić szereg otworów wzdłuż górnych krawędzi bocznych ścianek.

Garaż MotocyklowyTak wykonany schowek na motocykl będzie zabezpieczał w wystarczającym stopniu pojazd przed szkodliwym działaniem wpływów atmosferycznych oraz uszkodzeniem przez zbyt ciekawych przedstawicieli młodego pokolenia, nie daje to jednak dostatecznej ochrony przed zaplanowaną i dobrze zorganizowaną kradzieżą motocykla. Ponieważ nasz schowek jest w zasadzie bardzo lekką wolno stojącą skrzynią, można sobie wyobraźić sytuację , wktórej „czterech silnych", podjechawszy nocą samochodem ciężarowym lub innympojazdem pod garaż, weźmie go po prostu wraz ze znajdującym się w środku motocyklem na plecy , po czym załadowawszy całość na samochód , odjedzie cicho i spokojnie, załatwiwszy całą „operację"w ciągu kilku minut.Pewnym zabezpieczeniem przed taką ewentualnością będzie solidne przymocowanie podłogi garażu ( za pomocą kilkukacalowych gwoździ) do wkopanych w ziemię słupków. Krótkie kawałki desek przybite do w kopanych w ziemię końców słupkówzabezpieczą je przed wyciągnięciem z ziemi.(rys.6) Słupki przed zakopaniem w ziemię należy dokładnie opalić dla zabezpieczenia przed butwieniem, a wykopane doły zasypać gruzem i kamieniami , dobrze je ubijając.Umieszczenie garażu nad ziemią jeszcze tę zaletę, że zabezpiecza podłogę przed gniciem.

Po wykonaniu tych prac motocykl bedzie wprawdzie zabezpieczony przed kradzieża wraz z całym garażem, jednak należałoby jeszcze pomyśleć nad dodatkowym zabezpieczeniem w postaci instalacji alarmowej. Wydaje się, że instalacja taka jest konieczna , szczególnie gdy weźmiemy cienkie ścianki garażu, wykonane ze sklejki lub płyty spilśnionej, można na upartego wyciąć ostrym nożem, a z całą pewnością bez trudu - piłką do otworów.

Garaż MotocyklowyKolega Stanisław Kaczmarek z Grodzic k. Będzina proponuje zainstalowanie przymocowanego do podłogi garażu wyłącznika połączonego z umieszczonym w mieszkaniu dzwonkiem elektrycznym zasilanym bateryjką bądź z transformatora dzwonkowego. Koło motocykla, naciskając na przycisk wyłącznika, będzie powodowało rozwarcie jego styków (wyłącznik przyciskowy odwrotnego działania), a więc przerwanie elektrycznego obwodu dzwonka. Zdjęcie motocykla z przycisku spowoduje zamknięcie obwodu i uruchomienie sygnału alarmowego. Można również zastosować normalny przycisk dzwonkowy, naciskany poprzez dźwigienkę z deseczki, na której spoczywać ma koło motocykla.(rys.8) Ponadto instalacj aalarmowa musi mieć jeszcze jeden, zamaskowany wyłącznik, znany tylko właścicielowi garażu, którym można włączać instalację alarmową. Wyłącznik taki najlepiej będzie umieścić w domu w pobliżu dzwonka elektrycznego. Zarówno same przewody w schowku motocyklowym i na zewnątrz, jak również przycisk wyłącznika muszą być jak najdokładniej zamaskowane.

Garaż MotocyklowyWśród nadesłanych projektów otrzymałem także fotografie wykonanych już dawniej schowków na motocykle. Foto1 przedstawia miniaturowy garaż wykonany przez kol. Krzysztofa Nowaka z Warszawy., a foto2 domowy schowek na motocykl zbudowany przez kol. Antoniego Sodólskiego z Otwocka. Schowek wg pomysłu kol. Sodólskiego zabezpiecza motocykl przed uszkodzeniem przez zbyt ciekawe dzieci.

Nagrode w postaci kasku motocyklowego, za najlepsze rozwiązanie postawionego problemu otrzymuje kol. AndrzejSosnowski z Zamościa. Ponadto nagrodami książkowymi wyrożnieni zostali koledzy Stanisław Kaczmarek z Grodźca k. Będzina , Krzysztof Nowak z Warszawy , Antoni Sodólski z Otwocka i Jerzy Wojtkowiak z Koszalina.

Inż. Janusz Ginalski
Powrót na stronę główną